Archives

PELICOAT S3-5 (Chất Chống Dính Khuôn)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

PELICOAT ANPHA / Chất tách khuôn / Chất chống dính khuôn có silicon

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

Đặc tính:    Thành phần chủ yếu là silicon, có tính năng tách khuôn, rửa tốt và ổn định, chủng loại phong phú từ độ nhớt thấp đến độ nhớt cao, thích hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.