Tuyển Dụng

Chúng tôi là CÔNG TY TNHH ARC-TECH

Do nhu cầu phát triển và thực hiện các dự án, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:
[Download Bảng dữ liệu ứng viên]

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NƠI LÀM VIỆC HẠN CHÓT
1 Nhân Viên Kinh Doanh TP.HCM 29/02/2012
2 Kế Toán Trưởng TP. HCM 05/09/2009
3 Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng TP. HCM 05/09/2009
4 Kỹ Sư Công Nghệ TP. HCM 05/09/2009
5 Trưởng Phòng Maketing TP. HCM 05/09/2009