PELICOAT ANPHA / Chất tách khuôn / Chất chống dính khuôn có silicon

Đặc tính:   

Thành phần chủ yếu là silicon, có tính năng tách khuôn, rửa tốt và ổn định, chủng loại phong phú từ độ nhớt thấp đến độ nhớt cao, thích hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.