Archives

EFFLUX C-Y / Chất chống rỉ cho khuôn không dầu (dạng khí)

Tháng Tư 25th, 2014 (No Comments)

Đặc tính:      Sản phẩm này có thể bám chặt lên bề mặt được xịt tạo thành màng chắc chắn, đồng thời tạo thành tầng thể khí ở xung quanh, bảo vệ khuôn hai lần. Do không có dầu, nên khó nhiễm bẩn lên sản phẩm đã được tạo hình, cũng không ảnh hưởng […]

TEMPORARY STIFFEN SPRAY (Chất Làm Cứng Vải Tạm Thời)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

TEMPORARY STIFFEN SPRAY (Chất Làm Cứng Vải Tạm Thời)  Nội dung đang cập nhật  

BEARLEX MR-2 (Mỡ Bò Dùng Cho Guide Pin)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

LUBRIFLOW (Chất Chống Sét)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

PELICOAT 12 / Chất bôi trơn chống rỉ sét có tính loại trừ nước

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

Đặc tính:        Sản phẩm này là chất bôi trơn chống rỉ đa chức năng mang lại các hiệu quả chống rỉ, bôi trơn, làm sạch thẩm thấu v.v… Đắc biệt có tính năng loại trừ nước nên có hiệu quả chống rỉ đối với tất cả các dạng kim loại. Ngoài ra, do […]

RAKUTORERU (Chất Chống Sét)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

EFFLUX COLORED TYPE (Chất Chống Sét Có Màu)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

SABICRO COLORED TYPE (Chất Chống Sét Có Màu)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

DIANA (Chất Chống Sét Dạng Bột)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

V-T-I TABLETS (Chất Chống Sét Dạng Viên Nén)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

EFFLUX C TYPE (Chất Chống Sét Không Màu)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)

HI-GUARD DK-5 (Chất Chống Sét Ngoài Trời)

Tháng Ba 18th, 2014 (No Comments)