Twinshot® Multi-Material Molding – Lắp Khuôn Đa Vật Liệu TWINSHOT

Tiên phong – Chứng minh – Sinh lợi

Bạn có muốn…
– Giảm chi phí nhưa của bạn khoảng 35% hoặc nhiều hơn?
– Tiết kiệm chi phí lao động và bảo trì?
 
Là một quy trình tiết kiệm chi phí có thể trao cho bạn lợi thế cạnh tranh khác biệt trong thị trường bằng cách giảm chi phí linh kiện đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là bộ phun duy nhất, hệ thống đa vất liệu có thể dễ dàng điều chỉnh lại theo trục vít/máy đúc phun ép ống lót hiện có của ban.
Công nghệ đúc đa vật liệu mới có thể khắc phục được những khó khăn đối với sử dụng phun rộng đồng thời vẫn duy trì được tất cả các ưu điểm trước đó.
Tính đơn giản và chi phí thấp là ưu thế của công nghệ mới này so với các quy trình phun đồng thời khác. Với hệ thống mới này đại đa số thợ khuôn đều có đủ khả năng để mua thiết bị đúc đa vật liệu

* Advantages / Ưu điểm của Twinshot

 • Đóng gói, mài lại hoặc tái chế vật liệu và cắt giảm tới 30% chi phí vật liệu của bạn.
 • Đóng gói vật liệu có bọt để giảm chìm sâu, cong vênh và nâng cao tỷ số độ bền so với vật liệu
 • Tạo các cấu kiện mềm trong một thao tác đúc.
 • Chứa vật liệu được tăng cường về mặt thẩm mỹ.
 • Giảm chi phí nhựa thêm 25% hoặc nhiều hơn.
 • Sử dụng thông số kỹ thuật và mài lại vật liệu
 • Đóng gói nhựa chi phí thấp hơn trong chất ức chế UV chi phí cao hơn hoặc thuốc nhuộm.
 • Sử dụng ít năng lượng hơn
 • Cài đặt đơn giản và vận hành ít phúc tạp hơn.
 • Giảm chi phí bảo trì
 • Sử dụng ít không gian sàn hơn
 • Sử dụng cấu hình vòi phun tiêu chuẩn.
 • Dễ dàng chuyển trở lại chế độ vật liệu đơn (chỉ cung cấp cùng vật liệu tới cả hai phễu cấp).