BEARLEX FX-C / Mỡ bò bôi trơn / Dạng khô màng mỏng

Đặc tính:

Mỡ bò bôi trơn Fluor khống chế ảnh hưởng tới sản phẩm được tạo hình ở mức tối đa. Nó có thể hình thành màng bôi trơn đặc biệt trong phạm vi nhiệt độ rất rộng có thể yên tâm dùng ở các vị trí khác nhau. Ngoài ra, những chỗ đặc biệt cần tránh nhiễm bẩn cũng có thể dùng mỡ bò bôi trơn này, phạm vi sử dụng rộng.

Công dụng: 

Dùng đốt chảy (ejector pin) của khuôn trong máy tạo hình, bộ phận chuyển động, khớp động trong máy tinh vi.