Sliding Ring Valve – Các Van Vòng Trượt

* Application / Ứng dụng

 • Đa năng
 • Thiết kế “loại bỏ lực cắt” bốn mẫu đặc biệt dành cho các vật liệu floropolyme

    
* Advantages / Ưu điểm

 • Phạm vi rộng các loại nhựa
 • Nhiều vật liệu kết cấu
 • Độ bền
 • Chi phí thấp

 

* Benefits / Lợi ích

 • Thiết kế đa năng
 • Các mức chống mài mòn hiệu quả dành cho người sử dụng
 • Khả thi đối với các ứng dụng đúc tùy chỉnh
 • Các bộ phận có thể thay thế
 • Chi phí đầu tư thấp