Ball Check Valve – Các Van POLY-CHECK

* Application / Ứng dụng

 • Tất cả vật liệu gốc polyolefin lớn hơn 8mi
 • Polystyren
 • LSR

* Advantages / Ưu điểm

 • Thiết kế đơn giản
 • Tự làm sạch
 • Khả năng lắp lại khuôn vượt trội
 • Đế ổ trực dễ dàng được làm lại bề mặt
 • Ít bộ phận động
 • Chi phí thấp

    
* Benefits / Lợi ích

 • Dễ duy trì
 • Độ lệch trọng lượng của bộ phận thấp
 • Hiệu quả chịu mài mòn tốt
 • Có thể được tái thiết lại bằng cách mài và lắp đặt ổ trục mới
 • Chi phí đầu tư thấp