Auto Shut Valve – Van Tự Động Đóng

* Application / Ứng dụng

 • Các hợp kim PC và ABS
 • Acrilic
 • Polyolefins với 10mi hoặc thấp hơn
 • Không sử dụng với ni-lông và vật liệu nhồi thủy tinh

* Advantages / Ưu điểm

 • Tính lập lại bắn tốt nhất trong ngành
 • Động cơ học
 • Giảm mặt xiên và sự dự huy bạc
 • Khắc phục được sự chịu mòn bộ kẹp
 • Chảy tự do

* Benefits / Lợi ích

 • Hiệu suất thích hợp
 • Kiểm soát bắn vượt trội
 • Tạo ra ít phế liệu
 • Kéo dài tuổi thọ hữu ích
 • Giảm ăn mòn và các vết bẩn đen